Aktiviteter våren 2020
Nybörjarkursen Meditation och Mindfulness - INSTÄLLD av Sensus pga Coronavirus PandeminKursen ar en Introduktionskurs till "Meditation o Mindfulness" enl. Buddha.
Vi använder bl a böckerna "Introduktion till Buddhismen" av Chris Pauling och den mera avancerade "Buddhistisk meditation" av munken Paramananda.
Vi använder andningsmeditation och sitter på vanliga stolar, men om du ar van att sitta på meditationspall, meditationskudde eller yogamatta, så får du naturligtvis fortsätta med det - ta då gärna med egen. - OBS!! Försök att inte missa de två första mötena - de viktigaste.
Kostnad: Kostnadsfritt.

PROGRAM:
24/2: Intro till meditation, grunderna, de 450 olika Buddhistiska meditationsmetoderna.
2/3 : Intro 2: Grunderna, fortsättning samt de medicinska fördelarna med meditation.
(9/3): Inställt --- framflyttad 1 vecka ----------
16/3:De 9 olika meditationsstadierna till Stillheten samt de 4 högre Jhana-stadierna.
23/3: De fem hindren (enligt Buddha för en riktigt djup meditation.
30/3: De fem Lekmannareglerna o övningar i medveten närvaro - Mindfulness.

När du gått klart nybörjarkursen kan du flytta över till fortsättningskursen (nedan).

Lokal: Esperanza (Tornhuset) hörnet Köpmang - Kyrkogatan, 100 m NV Domkyrkan)
Tider: Fem måndagar, kl 18.00-20.30. Info: Lennart Rahm 0920-640 40 eller 072-50 54 660, ny E-postadr: sol1.rahm@gmail.com
De två första mötena är de mest viktiga - försök att inte missa 24/2 o 2/3.
______________________________________________________________________


INSTÄLLD av Sensus pga Coronavirus Pandemin --- Fortsättningskursen "Praktisk buddhistisk Meditation o Mindfulness"Vi fortsätter nu vår studiecirkel från i höstas. Vi använder boken: “Konsten att meditera – en praktisk guide för att bli vän med sitt sinne.” av den mycket kunniga nunnan Pema Chödrön, nunna i Tibetansk buddhism, som bor och verkar i USA, där hon är mycket omtyckt. Hon har undervisat under många, många år i USA och skrivit många värdefulla böcker. Läs gärna i förväg kap 13 på sid 101 om Känslor i meditationen.

Kursen är tänkt för dig som brukar meditera 20 - 60 min dagligen. Vi övar meditation ur boken och ger varandra tips om hur vi ska meditera och leva mindful i vårt dagliga liv - Vi försöker hjälpa varandra inom gruppen....
Som kurslitteratur använder vi "Konsten att meditera" av nunnan Pema Chödrun,
___________________________________________________

Lokal: Esperanza (i Tornhuset) hörnet Köpmangatan / Kyrkogatan, LULEÅ.
Tider: Varannan söndag kl 14-16.30 jämna veckor, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, osv, osv.

Info: Eva Sundberg, 070-539 47 18, E-post: evasund@yahoo . eller
Birgit Röckner, 070-560 31 15, E-post: birgitrockner@hotmail.com.

VÄLKOMNA ALLA !!
TIPS Glöm inte att meditera VARJE DAG 10-100 min!!!!

________________________________________________________________


Buddhistiska Boktips:

1. ”Introduktion till Buddhismen”, av Chris Pauling, Bodhi förlaget, 2012, ISBN 91-89208-09-9,79p, c:a 90 kr. En inspirerande guide på ett klart och enkelt språk för västerlänningar. Ger en översikt över det viktigaste i den Buddhas läran.

2. ”Den tibetanska livs- och dödsboken”, av Sogyal Rinpoché, förord av Dalai Lama, Vattumannen förlag, ISBN 978-91-87512-54-4, Talinn 2007, c:a 300 kr på www.adlibris.com. MYCKET viktig bok där varje sida är späckad med visdom om medvetandet, meditation, hur vi kan acceptera döden och hur vi kan hjälpa de döende.

3. ”Buddhas lära – en väg till glädje och frihet”, av Thich Nhat Hanh, Telegram Bokförlag 2000 (utgången), 303pp, Häftad, ISBN 978-91-77385301. En mycket positiv och viktig bok från en i Frankrike nu levande vietnamesisk munk, som kanske hunnit lika långt mot Nirvana som Dalai Lama. Originaltitel: ”The heart of the Buddhas teaching”.

4. ”Buddhismen i ett nötskal”, Narada Maha Thera, Buddhasanaförlaget 1974. Sv. översättning av den engelska ”Buddhism in a nutshell”. Ett mycket tillförlitligt grundläggande buddhistiskt introduktionshäfte på 80 sidor. Behandlar klart och kortfattat de väsentligaste idéerna och texterna inom theravadabuddhismen.

5. ”Buddhistisk meditation – en praktisk vägledning”, av Paramananda, Bodhi förlag 2002, en lättillgänglig, modernt skriven vägledning i meditation, som förändrar hela ditt liv.

6. ”Dhammapada”, övers Rune E. A. Johansson, Natur o Kultur, Stockholm 2006. Billig o lättläst bok (37kr). Innehåller en kort beskrivning av Buddhas liv o lära samt de 423 små verserna i Dhammapada, som brukar kallas Buddhismens Bibel. Läses kontemplativt.

_____________________________________________________-

På engelska finns hur mycket som helst att läsa:
• Förlaget Wisdom Publications, 199 Elm Street, Somerville, MA 02214, USA utger många buddhistiska böcker. Kan beställas från www.wisdompubs.org.

• Från Buddhist Cultural Centre, Colombo 6, Sri Lanka kan man beställa böcker på deras hemsida www.buddhistcc.net . Tyvärr kan det ”filosofiska” fackspråket på engelska ibland kännas mycket ”tungt” och svårbegripligt i början. Därför bör du alltid först söka boken på svenska.


1. ”The Buddha and his Teachings”, Ven. Narada Mahathera, 532pp, Jaico Publishing House, 2006. Finns även på www.buddhanet.net, som pdf-fil, 1998. Kanske en av de allra viktigaste böckerna om Buddha (173p) och hans lära – Dhamma.

2. “The Meditator’s Atlas – a roadmap of the inner world”, Matthew Flickstein, Wisdom Publications, Boston USA, 2007. Autentisk, pragmatisk och ovanligt klar i alla stadier. Den vane läraren förklarar hur långt du hunnit i meditation och hur du bör gå vidare.

3. "The path of freedom - Vimuttimagga", av Ven. Arahant Upatissa Thera, BPS Buddhist Publication Society Inc., Kandy, Sri Lanka, www.bps.lk, bps@sltnet.lk, En mycket detaljerad handbok för mycket avancerade meditationsutövare som lär ut hela vägen till Nirvana av en Arahant som redan vandrat hela vägen till Nirvana. Kan beställas på BPS nätbokhandel i Sri Lanka.

4. ”Visuddhimagga – the path of purification”, av Nanamoli Thera, Buddhist Publication Society (BPS), Colombo 6, Sri Lanka. Colombo, inb. 19 US$, 907 pp, 2011. En detaljerad handbok i tre delar för avancerade meditationsutövare, ett referensverk.

5. ”One Dharma – the Emerging Western Buddhism”, Joseph Goldstein, 2003, Mycket komplett lättförståelig, grundläggande bok om buddhismen inkl meditation.

6. ”Lay Buddhist Practice”, av Bhikku Khantipalo (Australien), The Wheel Publication no 206/207, Buddhist Publication Society, Kandy 1974. Kortfattad bok om vad du som buddhistisk lekman kan göra varje dag, långt från tempel och munkar, inkl meditation och Dhamma-övningar.

7. ”The word of the Buddha”, av Nyanatiloka, Buddhist Publication Society, 102 pp, 15th edition, Kandy 1971. Alla grunderna till Buddhismen med bibliografi.

8. ”Zen – direct pointing to reality”, Anne Bancroft, Thames and Hudson, London 1979. Vackert illustrerad introduktionsbok om Zen-buddhismen.

9. ”How to Meditate – a practical guide”, Kathleen McDonald, Wisdom Publications, 23 Deering Street, London W1. ISBN 0 86171 009 6, 220 pp, Singapore 1987. Alla stadier av buddhistisk andnings- och tantra-meditation från nybörjare och till upplysningens olika stadier.

10. “The Experience of Insight - Simple and Direct Guide to Buddhist Meditation”, Joseph Goldstein, Shambala. En mycket bra nybörjarbok med grunderna i insiktsmeditation.

11. ”Insight Meditation – the Practice of freedom” by Joseph Goldstein, Shambhala. Meditatörens bibel - speciellt om Insiktsmeditation. Guidar dig förbi problemen.

12. “Buddhist Meditation – in theory and practice”, Ph. D Paravahera Vajiranana Mahathera, Buddhist Missionary Society, Kuala Lumpur, 1987, 497 pp. ISBN 967-9920-41-0. Mycket omfattande bok om olika buddhistiska meditationstekniker ända till Nirvana.

13. “Practical Insight Meditation – basic and progressive stages”, Mahasi Sayadaw (Burma), Buddhist Publication Society, 60 pp, Kandy 1976. En aning svår bok som omfattar alla stadier av buddhistisk meditation med tyngdpunkt på insiktsmeditation (vipassana).

14. “Mindfulness in plain English”, Bhante Henepola Gunaratana, Wisdom Publ., 2002. En mycket omfattande (208p) lärobok i buddhistisk vipassana-meditation från nybörjare till Nirvana. (Finns även på svenska på Kerstin Jönhagens hemsida www.dhamma.se).

15. ”The Wisdom of the Crows and other Buddhist Tales”, Sherab Chodzin and Alexandra Kohn, Tricycle Press, 80 pp, Berkeley 1998. Tidigare utgiven i England 1997 som ”The barefoot book of Buddhist Tales”. Sagor för 4-8 år alltifrån korta Zen verser till längre folksagor med drakar och gudinnor, som förklarar Buddhas medlidande, upplysning och livet efter döden, bibliografi.

______________________________________________________________

• www.dhamma.se (troligen Sveriges bästa hemsida om Buddhismen) av översättaren Kerstin Jönhagen. inkl värdefulla egenöversatta böcker. Där finns även alla Sveriges Buddhistiska organisationer listade efter orter.

• www.buddhanet.net (Mycket omfattande engelsk sida med länkar, buddhistisk litteratur, audio-filer, tidskrifter, studieförslag, nyheter, sökning, adresser till buddhistiska föreningar o samfund i varje land inkl Sverige, se nedan, mm.)

• www.theravada.net (Allmänt om theravada-buddhismen på engelska)

• www.accesstoinsight.org (Nybörjartips på eng., Litt om theravadabuddhismen, länkar, meditationshjälp, ursprungstexter såsom de 700 verserna i Tipitaka, mm)

• www.quantrum.com.my/sadhu/Meditation/ (625 länkar till all världens meditations-sidor, meditationscenters/retreats, meditationsövningar i RealAudio, etc).

• www.vipassana.com (mycket bra engelsk sida om buddhistisk Vipassanameditation, online-kurs, retreats calendar, rekommenderade böcker, online-böcker, mm)

Några buddhistiska adresser i Sverige:

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, www.buddhism-sbs.se ,Östgötag. 49, 116 25 STO, 076-205 27 09, (Paraplyorganisation f. alla Buddhistiska församl. o Buddhistfören.i Sverige)

Stockholm Buddhist Vihara, Sångvägen 9, 177 36 Järfälla. Tfn 08-580 313 23, fax 08-500 070 18, www.buddhistvihara.se, stockholmbuddhistvihara@gmail.com, Bhante Kirindigalle Dhammaratana Nayake Maha Thera, 070-729 54 65, bhanted@gmail.com, även: Bhante U Sobhana (Veckoretreater för män, Undervisning m/kv, föredrag, Theravadabuddh. munkcenter, m m).

Thailändska Buddhistiska Föreningen, Wat Buddharama, Torsbyvägen 42, 139 51 Värmdö, tel 08-570 24 916, fax 08-570 24 213, www.buddharam.com, Ven. Phramaha Boonthin, 070-607 51 13, swedentemple@hotmail.com, (Munkcenter, 3-4 munkar, Theravada med veckoretreater m/kv).

Zenbuddhistiska Samfundet, Erstagatan 31, 116 36 Stockholm, www.zazen.se, zen@zazen.se, Dharman Ödman, tel 072-32 926 56, dharman.odman@gmail.com, (Zen-buddhistiskt med två egna munkar o meditationscenter i Nora)

KTG Samfundet för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen, Hökarvägen 2A, 129 41 Hägersten, 08-886 950, www.buddhismen.nu, info@ktg.nu, Trudy Fredriksson 0581-633 073/ 076-205 2709, trudy@ktg.nu (Fint tempel, Tibetansk engelsktalande nunna ........ )

Vipassanagruppen c/o Marie Ericsson, Roslagsgatan 29, 2 tr. ö.g., 113 55 Stockholm, marievip@sangha.nu, Tel: 08-612 09 44, 08-642 84 12, www.sangha.nu, vipassanagruppen@sangha.nu även f d munk Staffan Hammers 08-608 13 42, staffan@sangha.nu
(Buddhistisk meditationsförening, med högklassiga retreater o undervisning, böcker, mm)

Burmesiska Buddhistföreningen i Sverige -Tiratana tempel, Sandhagsvägen 34, 697 93 Hjortkvarn, www.bbfse.org, zlinhtwe88@gmail.com, 072-231 10 51, kontakt: Ashin Candima, moncandima@gmail.com, 0738 – 269 141 (Rymligt, ej svensktalande munk Ven U Nandacara)

Buddhistiska gemenskapen Triratna, Södermannagatan 58, n.b. p.l., 116 65 Stockholm, 08-641 8849, www.stockholmsbuddhistcenter.se , Viryabodhi, 070-7896694, viryabodhi@gmail.com (Sv äldsta buddhistförening, bra egenöversatta böcker, mm)

Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg, Linnégatan 21B, 413 04 Göteborg, 031-24 94 06, www.tibetanskbuddhism.se, Ekaterina (Katja) Panova, mobil: 0763–698 444.

Svenska Soto-Zenföreningen, adress: c/o Laurell, Erik Dahlbergsgatan 1, 222 20 Lund.
www.soto-zen.se, lundszendojo@hotmail.com, Senshin Mats Fredriksson, 031-306 43 34

M fl, m fl lokala fören. i Malmö, Göteborg, Lund, Luleå, Umeå o div. tibetanska ”småsekter”.


(sidan uppdaterad 2020-03-09/LR)