Aktiviteter hösten 2021
Hör av dig, på 072-50 54 660 om du vill studera/förbereda dig, så kan vi skicka Lästips mm. Kanske kan vi återstarta nybörjarkursen still hösten - och hålla till i Sensus musiksal på Skeppsbrogatan 48, Equalizer (nära LOET busstation). Vi återkommer om vilket datum vi startar. Lokalen är STOR och rymlig, så att vi lätt kan hålla "Corona-avstånd" på 1,5m. Och den är mycket handikappvänlig med hiss o HWC.

Kursen ar en Introduktionskurs till Meditation o Mindfulness" enl. Buddha.
Vi använder bl a böckerna "Introduktion till Buddhismen" av Chris Pauling och den mera avancerade "Buddhistisk meditation" av munken Paramananda.
Vi använder andningsmeditation och sitter på vanliga stolar, men om du ar van att sitta på meditationspall, meditationskudde eller yogamatta, så får du naturligtvis fortsätta med det - ta då gärna med egen. - OBS!! Försök att inte missa de två första mötena - de viktigaste.
Kostnad: Kostnadsfritt.

PROGRAM:
24/2: Intro till meditation, grunderna, de 450 olika Buddhistiska meditationsmetoderna.
2/3 : Intro 2: Grunderna, fortsättning samt de medicinska fördelarna med meditation.
(9/3): Inställt --- framflyttad 1 vecka ----------
16/3:De 9 olika meditationsstadierna till Stillheten samt de 4 högre Jhana-stadierna.
23/3: De fem hindren (enligt Buddha för en riktigt djup meditation.
30/3: De fem Lekmannareglerna o övningar i medveten närvaro - Mindfulness.

När du gått klart nybörjarkursen kan du flytta över till fortsättningskursen (nedan).

Lokal: Esperanza (Tornhuset) hörnet Köpmang - Kyrkogatan, 100 m NV Domkyrkan)
Tider: Fem måndagar, kl 18.00-20.30. Info: Lennart Rahm 0920-640 40 eller 072-50 54 660, ny E-postadr: sol1.rahm@gmail.com
De två första mötena är de mest viktiga - försök att inte missa 24/2 o 2/3.
______________________________________________________________________


Fortsättningskursen kallas "Praktisk buddhistisk Meditation o Mindfulness" --- Den är en praktisk guide för att bli vän med sitt sinne.” av den mycket kunniga buddhistnunnan Pema Chödrön, nunna i Tibetansk buddhism, som bor och verkar i USA, där hon är mycket omtyckt. Hon har undervisat under många, många år i USA och skrivit många värdefulla böcINSTÄLLD till oktober 2020 av Sensus pga Coronavirus Pandeminker.

Kursen är tänkt för dig som brukar meditera 20 - 60 min dagligen. Vi övar meditation ur boken och ger varandra tips om hur vi ska meditera och leva mindful i vårt dagliga liv - Vi försöker hjälpa varandra inom gruppen....
Som kurslitteratur använder vi "Konsten att meditera" av nunnan Pema Chödrun,
___________________________________________________

Tider: Varannan söndag kl 14-16.30 jämna veckor, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, osv, osv.

Info: Eva Sundberg, 070-539 47 18, E-post: evasund@yahoo . eller
Birgit Röckner, 070-560 31 15, E-post: birgitrockner@hotmail.com.

VÄLKOMNA ALLA !!
TIPS Glöm inte att meditera VARJE DAG 10-100 min!!!!

________________________________________________________________


Buddhistiska Boktips:

1. ”Introduktion till Buddhismen”, av Chris Pauling, Bodhi förlaget, 2012, ISBN 91-89208-09-9,79p, c:a 90 kr. En inspirerande guide på ett klart och enkelt språk för västerlänningar. Ger en översikt över det viktigaste i den Buddhas läran.

2. ”Den tibetanska livs- och dödsboken”, av Sogyal Rinpoché, förord av Dalai Lama, Vattumannen förlag, ISBN 978-91-87512-54-4, Talinn 2007, c:a 300 kr på www.adlibris.com. MYCKET viktig bok där varje sida är späckad med visdom om medvetandet, meditation, hur vi kan acceptera döden och hur vi kan hjälpa de döende.

3. ”Buddhas lära – en väg till glädje och frihet”, av Thich Nhat Hanh, Telegram Bokförlag 2000 (utgången), 303pp, Häftad, ISBN 978-91-77385301. En mycket positiv och viktig bok från en i Frankrike nu levande vietnamesisk munk, som kanske hunnit lika långt mot Nirvana som Dalai Lama. Originaltitel: ”The heart of the Buddhas teaching”.

4. ”Buddhismen i ett nötskal”, Narada Maha Thera, Buddhasanaförlaget 1974. Sv. översättning av den engelska ”Buddhism in a nutshell”. Ett mycket tillförlitligt grundläggande buddhistiskt introduktionshäfte på 80 sidor. Behandlar klart och kortfattat de väsentligaste idéerna och texterna inom theravadabuddhismen.

5. ”Buddhistisk meditation – en praktisk vägledning”, av Paramananda, Bodhi förlag 2002, en lättillgänglig, modernt skriven vägledning i meditation, som förändrar hela ditt liv.

6. ”Dhammapada”, övers Rune E. A. Johansson, Natur o Kultur, Stockholm 2006. Billig o lättläst bok (37kr). Innehåller en kort beskrivning av Buddhas liv o lära samt de 423 små verserna i Dhammapada, som brukar kallas Buddhismens Bibel. Läses kontemplativt.

_____________________________________________________-

På engelska finns hur mycket som helst att läsa:
• Förlaget Wisdom Publications, 199 Elm Street, Somerville, MA 02214, USA utger många buddhistiska böcker. Kan beställas från www.wisdompubs.org.

• Från Buddhist Cultural Centre, Colombo 6, Sri Lanka kan man beställa böcker på deras hemsida www.buddhistcc.net . Tyvärr kan det ”filosofiska” fackspråket på engelska ibland kännas mycket ”tungt” och svårbegripligt i början. Därför bör du alltid först söka boken på svenska.


1. ”The Buddha and his Teachings”, Ven. Narada Mahathera, 532pp, Jaico Publishing House, 2006. Finns även på www.buddhanet.net, som pdf-fil, 1998. Kanske en av de allra viktigaste böckerna om Buddha (173p) och hans lära – Dhamma.

2. “The Meditator’s Atlas – a roadmap of the inner world”, Matthew Flickstein, Wisdom Publications, Boston USA, 2007. Autentisk, pragmatisk och ovanligt klar i alla stadier. Den vane läraren förklarar hur långt du hunnit i meditation och hur du bör gå vidare.

3. "The path of freedom - Vimuttimagga", av Ven. Arahant Upatissa Thera, BPS Buddhist Publication Society Inc., Kandy, Sri Lanka, www.bps.lk, bps@sltnet.lk, En mycket detaljerad handbok för mycket avancerade meditationsutövare som lär ut hela vägen till Nirvana av en Arahant som redan vandrat hela vägen till Nirvana. Kan beställas på BPS nätbokhandel i Sri Lanka.

4. ”Visuddhimagga – the path of purification”, av Nanamoli Thera, Buddhist Publication Society (BPS), Colombo 6, Sri Lanka. Colombo, inb. 19 US$, 907 pp, 2011. En detaljerad handbok i tre delar för avancerade meditationsutövare, ett referensverk.

5. ”One Dharma – the Emerging Western Buddhism”, Joseph Goldstein, 2003, Mycket komplett lättförståelig, grundläggande bok om buddhismen inkl meditation.

6. ”Lay Buddhist Practice”, av Bhikku Khantipalo (Australien), The Wheel Publication no 206/207, Buddhist Publication Society, Kandy 1974. Kortfattad bok om vad du som buddhistisk lekman kan göra varje dag, långt från tempel och munkar, inkl meditation och Dhamma-övningar.

7. ”The word of the Buddha”, av Nyanatiloka, Buddhist Publication Society, 102 pp, 15th edition, Kandy 1971. Alla grunderna till Buddhismen med bibliografi.

8. ”Zen – direct pointing to reality”, Anne Bancroft, Thames and Hudson, London 1979. Vackert illustrerad introduktionsbok om Zen-buddhismen.

9. ”How to Meditate – a practical guide”, Kathleen McDonald, Wisdom Publications, 23 Deering Street, London W1. ISBN 0 86171 009 6, 220 pp, Singapore 1987. Alla stadier av buddhistisk andnings- och tantra-meditation från nybörjare och till upplysningens olika stadier.

10. “The Experience of Insight - Simple and Direct Guide to Buddhist Meditation”, Joseph Goldstein, Shambala. En mycket bra nybörjarbok med grunderna i insiktsmeditation.

11. ”Insight Meditation – the Practice of freedom” by Joseph Goldstein, Shambhala. Meditatörens bibel - speciellt om Insiktsmeditation. Guidar dig förbi problemen.

12. “Buddhist Meditation – in theory and practice”, Ph. D Paravahera Vajiranana Mahathera, Buddhist Missionary Society, Kuala Lumpur, 1987, 497 pp. ISBN 967-9920-41-0. Mycket omfattande bok om olika buddhistiska meditationstekniker ända till Nirvana.

13. “Practical Insight Meditation – basic and progressive stages”, Mahasi Sayadaw (Burma), Buddhist Publication Society, 60 pp, Kandy 1976. En aning svår bok som omfattar alla stadier av buddhistisk meditation med tyngdpunkt på insiktsmeditation (vipassana).

14. “Mindfulness in plain English”, Bhante Henepola Gunaratana, Wisdom Publ., 2002. En mycket omfattande (208p) lärobok i buddhistisk vipassana-meditation från nybörjare till Nirvana. (Finns även på svenska på Kerstin Jönhagens hemsida www.dhamma.se).

15. ”The Wisdom of the Crows and other Buddhist Tales”, Sherab Chodzin and Alexandra Kohn, Tricycle Press, 80 pp, Berkeley 1998. Tidigare utgiven i England 1997 som ”The barefoot book of Buddhist Tales”. Sagor för 4-8 år alltifrån korta Zen verser till längre folksagor med drakar och gudinnor, som förklarar Buddhas medlidande, upplysning och livet efter döden, bibliografi.

______________________________________________________________

• www.dhamma.se (troligen Sveriges bästa hemsida om Buddhismen) av översättaren Kerstin Jönhagen. inkl värdefulla egenöversatta böcker. Där finns även alla Sveriges Buddhistiska organisationer listade efter orter.

• www.buddhanet.net (Mycket omfattande engelsk sida med länkar, buddhistisk litteratur, audio-filer, tidskrifter, studieförslag, nyheter, sökning, adresser till buddhistiska föreningar o samfund i varje land inkl Sverige, se nedan, mm.)

• www.theravada.net (Allmänt om theravada-buddhismen på engelska)

• www.accesstoinsight.org (Nybörjartips på eng., Litt om theravadabuddhismen, länkar, meditationshjälp, ursprungstexter såsom de 700 verserna i Tipitaka, mm)

• www.quantrum.com.my/sadhu/Meditation/ (625 länkar till all världens meditations-sidor, meditationscenters/retreats, meditationsövningar i RealAudio, etc).

• www.vipassana.com (mycket bra engelsk sida om buddhistisk Vipassanameditation, online-kurs, retreats calendar, rekommenderade böcker, online-böcker, mm)

Några buddhistiska adresser i Sverige:

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, www.buddhism-sbs.se ,Östgötag. 49, 116 25 STO, 076-205 27 09, (Paraplyorganisation f. alla Buddhistiska församl. o Buddhistfören.i Sverige)

Stockholm Buddhist Vihara, Sångvägen 9, 177 36 Järfälla. Tfn 08-580 313 23, fax 08-500 070 18, www.buddhistvihara.se, stockholmbuddhistvihara@gmail.com, Bhante Kirindigalle Dhammaratana Nayake Maha Thera, 070-729 54 65, bhanted@gmail.com, även: Bhante U Sobhana (Veckoretreater för män, Undervisning m/kv, föredrag, Theravadabuddh. munkcenter, m m).

Thailändska Buddhistiska Föreningen, Wat Buddharama, Torsbyvägen 42, 139 51 Värmdö, tel 08-570 24 916, fax 08-570 24 213, www.buddharam.com, Ven. Phramaha Boonthin, 070-607 51 13, swedentemple@hotmail.com, (Munkcenter, 3-4 munkar, Theravada med veckoretreater m/kv).

Zenbuddhistiska Samfundet, Erstagatan 31, 116 36 Stockholm, www.zazen.se, zen@zazen.se, Dharman Ödman, tel 072-32 926 56, dharman.odman@gmail.com, (Zen-buddhistiskt med två egna munkar o meditationscenter i Nora)

KTG Samfundet för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen, Hökarvägen 2A, 129 41 Hägersten, 08-886 950, www.buddhismen.nu, info@ktg.nu, Trudy Fredriksson 0581-633 073/ 076-205 2709, trudy@ktg.nu (Fint tempel, Tibetansk engelsktalande nunna ........ )

Vipassanagruppen c/o Marie Ericsson, Roslagsgatan 29, 2 tr. ö.g., 113 55 Stockholm, marievip@sangha.nu, Tel: 08-612 09 44, 08-642 84 12, www.sangha.nu, vipassanagruppen@sangha.nu även f d munk Staffan Hammers 08-608 13 42, staffan@sangha.nu
(Buddhistisk meditationsförening, med högklassiga retreater o undervisning, böcker, mm)

Burmesiska Buddhistföreningen i Sverige -Tiratana tempel, Sandhagsvägen 34, 697 93 Hjortkvarn, www.bbfse.org, zlinhtwe88@gmail.com, 072-231 10 51, kontakt: Ashin Candima, moncandima@gmail.com, 0738 – 269 141 (Rymligt, ej svensktalande munk Ven U Nandacara)

Buddhistiska gemenskapen Triratna, Södermannagatan 58, n.b. p.l., 116 65 Stockholm, 08-641 8849, www.stockholmsbuddhistcenter.se , Viryabodhi, 070-7896694, viryabodhi@gmail.com (Sv äldsta buddhistförening, bra egenöversatta böcker, mm)

Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg, Linnégatan 21B, 413 04 Göteborg, 031-24 94 06, www.tibetanskbuddhism.se, Ekaterina (Katja) Panova, mobil: 0763–698 444.

Svenska Soto-Zenföreningen, adress: c/o Laurell, Erik Dahlbergsgatan 1, 222 20 Lund.
www.soto-zen.se, lundszendojo@hotmail.com, Senshin Mats Fredriksson, 031-306 43 34

M fl, m fl lokala fören. i Malmö, Göteborg, Lund, Luleå, Umeå o div. tibetanska ”småsekter”.

_______________________________________________________________________


"The meditators Atlas - a roadmap to the inner world"

Översättning av Lennart Parami Rahm av delar av "The meditators Atlas" av Matthew Flickstein, USA. (Bokes titel kan ungefär översättas med "Meditatörens guide - en vägvisning till den inre världen".
Den bygger på de grundläggande Buddhistiska boken "The Path of Purification - Visuddhi-magga", av B. Buddhagosa, 412 e Kr., 877p. Den är i sin tur en summering av Buddhas ord Tipitaka).

Först några meditationstips ur boken:
• Liksom bergsklättraren klarar en tung ryggsäck på lägre höjder, måste meditatören göra sig av med sin ryggsäck med "orenheter" i medvetandet, för att kunna nå riktigt höga höjder i avancerad meditation.
• Hela tiden medvetet närvarande (mindful) andas du in - hela tiden medvetet närvarande, andas du ut. Fokusera bara på detta - hela tiden.
• Vi börjar varje meditation med en känsla av glädje o uppskattning.
• Undvik att döma dig själv för att du inte behåller koncentrationen. Det får ta sin tid - ha tålamod.
• När du kan koncentrera dig själv i flera minuter, är det dags för nästa steg: Vi kallar det Andningskroppen - inte den fysiska kroppen. Där övar du på att bli medveten om Början, Mitten o Slutet på varje in- och ut-andning. Känn andningen "i förbigående" med lite extra ansträngning så att du känner hela andningscykeln.
De fyra Jhanas: Hänryckning eller Extatisk glädje (pkt 3 ovan) känns som vågor av energi genom kroppen. Upplyftande hänryckning kan ge levitation (flygning) av kroppen om "De fem hindren" undertrycks samtidigt.
Nästa steg blir att bemästra "De fyra Jhanas" o stanna i Jhana så länge du själv vill. Använd "Det andra Jhana" till att utveckla insikterna. Fokusera på det 3:e reningssteget av Rätt Åsikt (view): Det finns inget Jag/ Själv/ Ego, - Utradera tanken på Jaget tillsammans med "De 5 fasthållandena": 1) materiell form, 2) känslor, 3) sinnesförnimmelser, 4) mentala gestaltningar (formations) o 5) medvetenhet (sid 45). Undvik att planera, eftersom det inte finns någon tid - bara här o nu.
----------------------------

Mindfulness: på andningen, på kroppsställningen, på kroppens frånstötande/nedbrytande stadier - meditation. Buddha säger att man ska eliminera sinnets störningar från "den attraktiva och önskade kroppen" (lustkänslor o fastklamring). Vi är ofta förblindade av passion o önskningar. Tänk i stället på rynkigt skinn, var, blod och avföring, dissektion av en kropp och tänk på förgängligheten av det sköna (impermanence). Använd de 9 kyrkogårds-meditationerna (cementary meditations) för att utveckla icke-fastklängandet.
Det finns flera nivåer av mindfulness om kroppen: 1) Vad kroppen gör (ex. gående meditation), (jfr Bhante Rahulas övning i 14 d, ö.a.), hur vi går, 8-10 m längd, slow motion, andas genom näsan, se neråt, gå i samma takt som andningen.
Kom ihåg: Det finns ingen person eller jag/ego bakom meditationsställningarna eller, fullständig och balanserad kunskap av vad som verkligen sker i varje ögonblick. Det finns 4 faktorer av klar förståelse /"clear comprehension"; a) lämplighet, b) meditationsplatsen (vrån), ätandet, sex-vanorna, fantasierna - allt ska fram i ljuset, c) förståelsen av icke-villfarelsen (non-delution); d) det rätta/sanna.

Mindfulness på känslor (s 79) Byt fokus från förgängligheten, icke-jaget o villkorligheten till - hur de tre påverkar sinnet/medvetandet o ger känslor. Det är viktigt att fortsätta att vara mindful om "känslorna i känslorna", men du ska inte identifiera känslorna som "dina egna"!
Buddha delar in känslorna i TRE: 1) En angenäm världslig känsla uppstår vid en kontakt med ett angenämt känslo-objekt. En angenäm andlig känsla uppstår vid meditationsövning, ex vis i 2:a Jahnas hänryckning, vid insikter, osv.
2) En otrevlig världslig känsla (vid kontakt med otrevliga objekt/förlora en närstående eller arbete, mm) o otrevlig andlig känsla (vid meditation utan framgång, eller när vi fruktar för livets förgänglighet, o s v).
3) En neutral världslig känsla (likgiltighet, ointressant liv, dans, etc) o neutral andlig känsla, dvs vid jämnmod (equanimity) utan bindningar! Observera tingen som de är. Det finns inget "själv/jag" bakom känslorna. OBS!
För att få insikt om känslornas natur, gör följande övningar: Meditera på känslorna, som bryter de kedjor som binder oss vid våra sinnesförnimmelser - känslor.
a) Välj ett sinnesorgan och observera detta under en hel dag, vilka känslor som uppstår genom hörseln, synen, smaken, etc - intuitivt, direkt - utan att analysera.
b) Fortsätt likadant med vart och ett av de andra sinnena under en hel dag. Glöm inte att även medvetandet (mind) får tankar, känner känslor, vilja m m. Vi kan välja om vi vill att känslor ska uppstå. Oavbruten medvetenhet (mindfulness) miskar uppkomsten av tankar och känslor. Fortsätt meditera o fokusera på varje in- och ut-andning och notera hur förgänglig den är och varje gång fokus flyttar till ett annat förgängligt objekt. Gå lungt men bestämt tillbaka till andningen och reflektera över vad som distraherade sinnet/medvetandet. Kanske känslor från sinnesförnimmelser?
c) I denna övning använder vi känslor för att upptäcka den verkliga naturen; Efter flera timmars meditation observerar du hur värk o smärta "kommer och går" och du återgår till andningen. Om värken blir oöverstigligt intensiv byter du objekt från andningen till värken. Om du i stället byter position/sittställning, så mister du koncentrationen. För att nå insikt måste du förbli ovillkorligt medveten om allt som uppstår i medvetandet och förbli absolut orörlig i en orubblig stillhet (s. 84 öv.) Vi måste bli intima med den obehagliga smärtan! Vi måste se igenom vår feltolkning av verkligheten. Smärtan är förgänglig (impermanent) och går över. Tänk i stället - det finns ingen smärta (i din rygg, i ditt knä). Platsen för smärtan växlar och mellan smärtorna finns inget samband. Till slut upptäcker vi att smärtan är "jaglös" (s. 85). Det är kännaren som känner insikt om jämnmod (med vilken känsla som helst, som uppstår).
----------------------

Synpunkter på den "bristfälliga" (?) översättningen mottages med största tacksamhet med SMS till 072-50 54 660.
___________________________

(sidan uppdaterad 2021-04-16/LR)