Aktiviteter hösten 2020
Nybörjarkursen Meditation och Mindfulness - är f n uppskjuten av Sensus pga Coronavirus PandeminNu har Sensus godkänt att vi återstartar nybörjarkursen - och erbjudit sin musiksal på Skeppsbrogatan 48, Equalizer (nära LOET busstation). Vi återkommer om vilket datum vi startar. Lokalen är STOR och rymlig, så att vi lätt kan hålla "Corona-avstånd" på 1,5m. Och den är mycket handikappvänlig med hiss o HWC.

Kursen ar en Introduktionskurs till "Meditation o Mindfulness" enl. Buddha.
Vi använder bl a böckerna "Introduktion till Buddhismen" av Chris Pauling och den mera avancerade "Buddhistisk meditation" av munken Paramananda.
Vi använder andningsmeditation och sitter på vanliga stolar, men om du ar van att sitta på meditationspall, meditationskudde eller yogamatta, så får du naturligtvis fortsätta med det - ta då gärna med egen. - OBS!! Försök att inte missa de två första mötena - de viktigaste.
Kostnad: Kostnadsfritt.

PROGRAM:
24/2: Intro till meditation, grunderna, de 450 olika Buddhistiska meditationsmetoderna.
2/3 : Intro 2: Grunderna, fortsättning samt de medicinska fördelarna med meditation.
(9/3): Inställt --- framflyttad 1 vecka ----------
16/3:De 9 olika meditationsstadierna till Stillheten samt de 4 högre Jhana-stadierna.
23/3: De fem hindren (enligt Buddha för en riktigt djup meditation.
30/3: De fem Lekmannareglerna o övningar i medveten närvaro - Mindfulness.

När du gått klart nybörjarkursen kan du flytta över till fortsättningskursen (nedan).

Lokal: Esperanza (Tornhuset) hörnet Köpmang - Kyrkogatan, 100 m NV Domkyrkan)
Tider: Fem måndagar, kl 18.00-20.30. Info: Lennart Rahm 0920-640 40 eller 072-50 54 660, ny E-postadr: sol1.rahm@gmail.com
De två första mötena är de mest viktiga - försök att inte missa 24/2 o 2/3.
______________________________________________________________________


INSTÄLLD till oktober 2020 av Sensus pga Coronavirus Pandemin --- Fortsättningskursen kallas "Praktisk buddhistisk Meditation o Mindfulness"Vi använde förra hösten boken: “Konsten att meditera – en praktisk guide för att bli vän med sitt sinne.” av den mycket kunniga buddhistnunnan Pema Chödrön, nunna i Tibetansk buddhism, som bor och verkar i USA, där hon är mycket omtyckt. Hon har undervisat under många, många år i USA och skrivit många värdefulla böcker.

Kursen är tänkt för dig som brukar meditera 20 - 60 min dagligen. Vi övar meditation ur boken och ger varandra tips om hur vi ska meditera och leva mindful i vårt dagliga liv - Vi försöker hjälpa varandra inom gruppen....
Som kurslitteratur använder vi "Konsten att meditera" av nunnan Pema Chödrun,
___________________________________________________

Tider: Varannan söndag kl 14-16.30 jämna veckor, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, osv, osv.

Info: Eva Sundberg, 070-539 47 18, E-post: evasund@yahoo . eller
Birgit Röckner, 070-560 31 15, E-post: birgitrockner@hotmail.com.

VÄLKOMNA ALLA !!
TIPS Glöm inte att meditera VARJE DAG 10-100 min!!!!

________________________________________________________________


Buddhistiska Boktips:

1. ”Introduktion till Buddhismen”, av Chris Pauling, Bodhi förlaget, 2012, ISBN 91-89208-09-9,79p, c:a 90 kr. En inspirerande guide på ett klart och enkelt språk för västerlänningar. Ger en översikt över det viktigaste i den Buddhas läran.

2. ”Den tibetanska livs- och dödsboken”, av Sogyal Rinpoché, förord av Dalai Lama, Vattumannen förlag, ISBN 978-91-87512-54-4, Talinn 2007, c:a 300 kr på www.adlibris.com. MYCKET viktig bok där varje sida är späckad med visdom om medvetandet, meditation, hur vi kan acceptera döden och hur vi kan hjälpa de döende.

3. ”Buddhas lära – en väg till glädje och frihet”, av Thich Nhat Hanh, Telegram Bokförlag 2000 (utgången), 303pp, Häftad, ISBN 978-91-77385301. En mycket positiv och viktig bok från en i Frankrike nu levande vietnamesisk munk, som kanske hunnit lika långt mot Nirvana som Dalai Lama. Originaltitel: ”The heart of the Buddhas teaching”.

4. ”Buddhismen i ett nötskal”, Narada Maha Thera, Buddhasanaförlaget 1974. Sv. översättning av den engelska ”Buddhism in a nutshell”. Ett mycket tillförlitligt grundläggande buddhistiskt introduktionshäfte på 80 sidor. Behandlar klart och kortfattat de väsentligaste idéerna och texterna inom theravadabuddhismen.

5. ”Buddhistisk meditation – en praktisk vägledning”, av Paramananda, Bodhi förlag 2002, en lättillgänglig, modernt skriven vägledning i meditation, som förändrar hela ditt liv.

6. ”Dhammapada”, övers Rune E. A. Johansson, Natur o Kultur, Stockholm 2006. Billig o lättläst bok (37kr). Innehåller en kort beskrivning av Buddhas liv o lära samt de 423 små verserna i Dhammapada, som brukar kallas Buddhismens Bibel. Läses kontemplativt.

_____________________________________________________-

På engelska finns hur mycket som helst att läsa:
• Förlaget Wisdom Publications, 199 Elm Street, Somerville, MA 02214, USA utger många buddhistiska böcker. Kan beställas från www.wisdompubs.org.

• Från Buddhist Cultural Centre, Colombo 6, Sri Lanka kan man beställa böcker på deras hemsida www.buddhistcc.net . Tyvärr kan det ”filosofiska” fackspråket på engelska ibland kännas mycket ”tungt” och svårbegripligt i början. Därför bör du alltid först söka boken på svenska.


1. ”The Buddha and his Teachings”, Ven. Narada Mahathera, 532pp, Jaico Publishing House, 2006. Finns även på www.buddhanet.net, som pdf-fil, 1998. Kanske en av de allra viktigaste böckerna om Buddha (173p) och hans lära – Dhamma.

2. “The Meditator’s Atlas – a roadmap of the inner world”, Matthew Flickstein, Wisdom Publications, Boston USA, 2007. Autentisk, pragmatisk och ovanligt klar i alla stadier. Den vane läraren förklarar hur långt du hunnit i meditation och hur du bör gå vidare.

3. "The path of freedom - Vimuttimagga", av Ven. Arahant Upatissa Thera, BPS Buddhist Publication Society Inc., Kandy, Sri Lanka, www.bps.lk, bps@sltnet.lk, En mycket detaljerad handbok för mycket avancerade meditationsutövare som lär ut hela vägen till Nirvana av en Arahant som redan vandrat hela vägen till Nirvana. Kan beställas på BPS nätbokhandel i Sri Lanka.

4. ”Visuddhimagga – the path of purification”, av Nanamoli Thera, Buddhist Publication Society (BPS), Colombo 6, Sri Lanka. Colombo, inb. 19 US$, 907 pp, 2011. En detaljerad handbok i tre delar för avancerade meditationsutövare, ett referensverk.

5. ”One Dharma – the Emerging Western Buddhism”, Joseph Goldstein, 2003, Mycket komplett lättförståelig, grundläggande bok om buddhismen inkl meditation.

6. ”Lay Buddhist Practice”, av Bhikku Khantipalo (Australien), The Wheel Publication no 206/207, Buddhist Publication Society, Kandy 1974. Kortfattad bok om vad du som buddhistisk lekman kan göra varje dag, långt från tempel och munkar, inkl meditation och Dhamma-övningar.

7. ”The word of the Buddha”, av Nyanatiloka, Buddhist Publication Society, 102 pp, 15th edition, Kandy 1971. Alla grunderna till Buddhismen med bibliografi.

8. ”Zen – direct pointing to reality”, Anne Bancroft, Thames and Hudson, London 1979. Vackert illustrerad introduktionsbok om Zen-buddhismen.

9. ”How to Meditate – a practical guide”, Kathleen McDonald, Wisdom Publications, 23 Deering Street, London W1. ISBN 0 86171 009 6, 220 pp, Singapore 1987. Alla stadier av buddhistisk andnings- och tantra-meditation från nybörjare och till upplysningens olika stadier.

10. “The Experience of Insight - Simple and Direct Guide to Buddhist Meditation”, Joseph Goldstein, Shambala. En mycket bra nybörjarbok med grunderna i insiktsmeditation.

11. ”Insight Meditation – the Practice of freedom” by Joseph Goldstein, Shambhala. Meditatörens bibel - speciellt om Insiktsmeditation. Guidar dig förbi problemen.

12. “Buddhist Meditation – in theory and practice”, Ph. D Paravahera Vajiranana Mahathera, Buddhist Missionary Society, Kuala Lumpur, 1987, 497 pp. ISBN 967-9920-41-0. Mycket omfattande bok om olika buddhistiska meditationstekniker ända till Nirvana.

13. “Practical Insight Meditation – basic and progressive stages”, Mahasi Sayadaw (Burma), Buddhist Publication Society, 60 pp, Kandy 1976. En aning svår bok som omfattar alla stadier av buddhistisk meditation med tyngdpunkt på insiktsmeditation (vipassana).

14. “Mindfulness in plain English”, Bhante Henepola Gunaratana, Wisdom Publ., 2002. En mycket omfattande (208p) lärobok i buddhistisk vipassana-meditation från nybörjare till Nirvana. (Finns även på svenska på Kerstin Jönhagens hemsida www.dhamma.se).

15. ”The Wisdom of the Crows and other Buddhist Tales”, Sherab Chodzin and Alexandra Kohn, Tricycle Press, 80 pp, Berkeley 1998. Tidigare utgiven i England 1997 som ”The barefoot book of Buddhist Tales”. Sagor för 4-8 år alltifrån korta Zen verser till längre folksagor med drakar och gudinnor, som förklarar Buddhas medlidande, upplysning och livet efter döden, bibliografi.

______________________________________________________________

• www.dhamma.se (troligen Sveriges bästa hemsida om Buddhismen) av översättaren Kerstin Jönhagen. inkl värdefulla egenöversatta böcker. Där finns även alla Sveriges Buddhistiska organisationer listade efter orter.

• www.buddhanet.net (Mycket omfattande engelsk sida med länkar, buddhistisk litteratur, audio-filer, tidskrifter, studieförslag, nyheter, sökning, adresser till buddhistiska föreningar o samfund i varje land inkl Sverige, se nedan, mm.)

• www.theravada.net (Allmänt om theravada-buddhismen på engelska)

• www.accesstoinsight.org (Nybörjartips på eng., Litt om theravadabuddhismen, länkar, meditationshjälp, ursprungstexter såsom de 700 verserna i Tipitaka, mm)

• www.quantrum.com.my/sadhu/Meditation/ (625 länkar till all världens meditations-sidor, meditationscenters/retreats, meditationsövningar i RealAudio, etc).

• www.vipassana.com (mycket bra engelsk sida om buddhistisk Vipassanameditation, online-kurs, retreats calendar, rekommenderade böcker, online-böcker, mm)

Några buddhistiska adresser i Sverige:

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, www.buddhism-sbs.se ,Östgötag. 49, 116 25 STO, 076-205 27 09, (Paraplyorganisation f. alla Buddhistiska församl. o Buddhistfören.i Sverige)

Stockholm Buddhist Vihara, Sångvägen 9, 177 36 Järfälla. Tfn 08-580 313 23, fax 08-500 070 18, www.buddhistvihara.se, stockholmbuddhistvihara@gmail.com, Bhante Kirindigalle Dhammaratana Nayake Maha Thera, 070-729 54 65, bhanted@gmail.com, även: Bhante U Sobhana (Veckoretreater för män, Undervisning m/kv, föredrag, Theravadabuddh. munkcenter, m m).

Thailändska Buddhistiska Föreningen, Wat Buddharama, Torsbyvägen 42, 139 51 Värmdö, tel 08-570 24 916, fax 08-570 24 213, www.buddharam.com, Ven. Phramaha Boonthin, 070-607 51 13, swedentemple@hotmail.com, (Munkcenter, 3-4 munkar, Theravada med veckoretreater m/kv).

Zenbuddhistiska Samfundet, Erstagatan 31, 116 36 Stockholm, www.zazen.se, zen@zazen.se, Dharman Ödman, tel 072-32 926 56, dharman.odman@gmail.com, (Zen-buddhistiskt med två egna munkar o meditationscenter i Nora)

KTG Samfundet för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen, Hökarvägen 2A, 129 41 Hägersten, 08-886 950, www.buddhismen.nu, info@ktg.nu, Trudy Fredriksson 0581-633 073/ 076-205 2709, trudy@ktg.nu (Fint tempel, Tibetansk engelsktalande nunna ........ )

Vipassanagruppen c/o Marie Ericsson, Roslagsgatan 29, 2 tr. ö.g., 113 55 Stockholm, marievip@sangha.nu, Tel: 08-612 09 44, 08-642 84 12, www.sangha.nu, vipassanagruppen@sangha.nu även f d munk Staffan Hammers 08-608 13 42, staffan@sangha.nu
(Buddhistisk meditationsförening, med högklassiga retreater o undervisning, böcker, mm)

Burmesiska Buddhistföreningen i Sverige -Tiratana tempel, Sandhagsvägen 34, 697 93 Hjortkvarn, www.bbfse.org, zlinhtwe88@gmail.com, 072-231 10 51, kontakt: Ashin Candima, moncandima@gmail.com, 0738 – 269 141 (Rymligt, ej svensktalande munk Ven U Nandacara)

Buddhistiska gemenskapen Triratna, Södermannagatan 58, n.b. p.l., 116 65 Stockholm, 08-641 8849, www.stockholmsbuddhistcenter.se , Viryabodhi, 070-7896694, viryabodhi@gmail.com (Sv äldsta buddhistförening, bra egenöversatta böcker, mm)

Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg, Linnégatan 21B, 413 04 Göteborg, 031-24 94 06, www.tibetanskbuddhism.se, Ekaterina (Katja) Panova, mobil: 0763–698 444.

Svenska Soto-Zenföreningen, adress: c/o Laurell, Erik Dahlbergsgatan 1, 222 20 Lund.
www.soto-zen.se, lundszendojo@hotmail.com, Senshin Mats Fredriksson, 031-306 43 34

M fl, m fl lokala fören. i Malmö, Göteborg, Lund, Luleå, Umeå o div. tibetanska ”småsekter”.

_______________________________________________________________________


"The meditators Atlas - a roadmap to the inner world"

Översättning av Lennart Parami Rahm av delar av "The meditators Atlas" av Matthew Flickstein, USA. (Bokes titel kan ungefär översättas med "Meditatörens guide - en vägvisning till den inre världen".
Den bygger på de grundläggande Buddhistiska boken "The Path of Purification - Visuddhi-magga", av B. Buddhagosa, 412 e Kr., 877p. Den är i sin tur en summering av Buddhas ord Tipitaka).

Först några meditationstips ur boken:
• Liksom bergsklättraren klarar en tung ryggsäck på lägre höjder, måste meditatören göra sig av med sin ryggsäck med "orenheter" i medvetandet, för att kunna nå riktigt höga höjder i avancerad meditation.
• Hela tiden medvetet närvarande (mindful) andas du in - hela tiden medvetet närvarande, andas du ut. Fokusera bara på detta - hela tiden.
• Vi börjar varje meditation med en känsla av glädje o uppskattning.
• Undvik att döma dig själv för att du inte behåller koncentrationen. Det får ta sin tid - ha tålamod.
• När du kan koncentrera dig själv i flera minuter, är det dags för nästa steg: Vi kallar det Andningskroppen - inte den fysiska kroppen. Där övar du på att bli medveten om Början, Mitten o Slutet på varje in- och ut-andning. Känn andningen "i förbigående" med lite extra ansträngning så att du känner hela andningscykeln.
De fyra Jhanas: Hänryckning eller Extatisk glädje (pkt 3 ovan) känns som vågor av energi genom kroppen. Upplyftande hänryckning kan ge levitation (flygning) av kroppen om "De fem hindren" undertrycks samtidigt.
Nästa steg blir att bemästra "De fyra Jhanas" o stanna i Jhana så länge du själv vill. Använd "Det andra Jhana" till att utveckla insikterna. Fokusera på det 3:e reningssteget av Rätt Åsikt (view): Det finns inget Jag/ Själv/ Ego, - Utradera tanken på Jaget tillsammans med "De 5 fasthållandena": 1) materiell form, 2) känslor, 3) sinnesförnimmelser, 4) mentala gestaltningar (formations) o 5) medvetenhet (sid 45). Undvik att planera, eftersom det inte finns någon tid - bara här o nu.
----------------------------

Mindfulness: på andningen, på kroppsställningen, på kroppens frånstötande/nedbrytande stadier - meditation. Buddha säger att man ska eliminera sinnets störningar från "den attraktiva och önskade kroppen" (lustkänslor o fastklamring). Vi är ofta förblindade av passion o önskningar. Tänk i stället på rynkigt skinn, var, blod och avföring, dissektion av en kropp och tänk på förgängligheten av det sköna (impermanence). Använd de 9 kyrkogårds-meditationerna (cementary meditations) för att utveckla icke-fastklängandet.
Det finns flera nivåer av mindfulness om kroppen: 1) Vad kroppen gör (ex. gående meditation), (jfr Bhante Rahulas övning i 14 d, ö.a.), hur vi går, 8-10 m längd, slow motion, andas genom näsan, se neråt, gå i samma takt som andningen.
Kom ihåg: Det finns ingen person eller jag/ego bakom meditationsställningarna eller, fullständig och balanserad kunskap av vad som verkligen sker i varje ögonblick. Det finns 4 faktorer av klar förståelse /"clear comprehension"; a) lämplighet, b) meditationsplatsen (vrån), ätandet, sex-vanorna, fantasierna - allt ska fram i ljuset, c) förståelsen av icke-villfarelsen (non-delution); d) det rätta/sanna.

Mindfulness på känslor (s 79) Byt fokus från förgängligheten, icke-jaget o villkorligheten till - hur de tre påverkar sinnet/medvetandet o ger känslor. Det är viktigt att fortsätta att vara mindful om "känslorna i känslorna", men du ska inte identifiera känslorna som "dina egna"!
Buddha delar in känslorna i TRE: 1) En angenäm världslig känsla uppstår vid en kontakt med ett angenämt känslo-objekt. En angenäm andlig känsla uppstår vid meditationsövning, ex vis i 2:a Jahnas hänryckning, vid insikter, osv.
2) En otrevlig världslig känsla (vid kontakt med otrevliga objekt/förlora en närstående eller arbete, mm) o otrevlig andlig känsla (vid meditation utan framgång, eller när vi fruktar för livets förgänglighet, o s v).
3) En neutral världslig känsla (likgiltighet, ointressant liv, dans, etc) o neutral andlig känsla, dvs vid jämnmod (equanimity) utan bindningar! Observera tingen som de är. Det finns inget "själv/jag" bakom känslorna. OBS!
För att få insikt om känslornas natur, gör följande övningar: Meditera på känslorna, som bryter de kedjor som binder oss vid våra sinnesförnimmelser - känslor.
a) Välj ett sinnesorgan och observera detta under en hel dag, vilka känslor som uppstår genom hörseln, synen, smaken, etc - intuitivt, direkt - utan att analysera.
b) Fortsätt likadant med vart och ett av de andra sinnena under en hel dag. Glöm inte att även medvetandet (mind) får tankar, känner känslor, vilja m m. Vi kan välja om vi vill att känslor ska uppstå. Oavbruten medvetenhet (mindfulness) miskar uppkomsten av tankar och känslor. Fortsätt meditera o fokusera på varje in- och ut-andning och notera hur förgänglig den är och varje gång fokus flyttar till ett annat förgängligt objekt. Gå lungt men bestämt tillbaka till andningen och reflektera över vad som distraherade sinnet/medvetandet. Kanske känslor från sinnesförnimmelser?
c) I denna övning använder vi känslor för att upptäcka den verkliga naturen; Efter flera timmars meditation observerar du hur värk o smärta "kommer och går" och du återgår till andningen. Om värken blir oöverstigligt intensiv byter du objekt från andningen till värken. Om du i stället byter position/sittställning, så mister du koncentrationen. För att nå insikt måste du förbli ovillkorligt medveten om allt som uppstår i medvetandet och förbli absolut orörlig i en orubblig stillhet (s. 84 öv.) Vi måste bli intima med den obehagliga smärtan! Vi måste se igenom vår feltolkning av verkligheten. Smärtan är förgänglig (impermanent) och går över. Tänk i stället - det finns ingen smärta (i din rygg, i ditt knä). Platsen för smärtan växlar och mellan smärtorna finns inget samband. Till slut upptäcker vi att smärtan är "jaglös" (s. 85). Det är kännaren som känner insikt om jämnmod (med vilken känsla som helst, som uppstår).
----------------------

INSIKTER

Vi kan bara tänka på en insikt efter att den har uppenbarat sig - men vi kan aldrig logiskt tänka oss in i en insikt. Insikter uppstår naturligt - av sig självt. Det är övningarna i mindfulness som gör att du kan balansera varje par av de mentala faktorerna. Maha Satipatthana Sutta är de 4 grunderna i mindfulness (som säkert leder till Nirvana efter 7 års övningar - eller 7 dagar), sid.52.
1) Medvetenhet om kroppen, 2) Medvetenhet om känslorna, 3) Medvetenhet om medvetandet (consiousness) samt 4) Medveten (mindful) om "de mentala ojekten" (Dhammas). Alla 4 är viktiga för att eliminera de 4 korresponderande förnimbara störningarna (perceptual distortions) - dvs att det substantiella jaget/självet hindrar den andliga frigörelsen.
Insikten om "extern meditation/kontemplation", dvs när du blir medveten om att även andras andetag är förgängliga (impermanent). När du inser att det bara är "andningskroppen" - inte din kropp, som existerar - då inser du att du inte har något själv/jag.
Buddha: - Och hen lever helt självständigt, utan att klamra sig fast vid någonting i hela världen. Andra former av fastklamrande - De Fem Hindren är:

- 1) Sinnesnjutningar (dvs behagliga syner, sköna ljud, goda lukter, välsmakande mat, mjuka smekningar och fina tankar - är en form av fastklängande, som hindrar djup meditation. Botemedlet är att meditera över ruttnnade kroppar (aversion). Äta mindre god mat/ingen godis.
- 2) Illvilja (ilska, harm, hat, fruktan, ängslan, leda) hindrar också djup meditation. Botas med mindfulness, förlåtande av andra, önskan om lycka för andra (speciellt dina fiender), ge medkänsla (karuna) o kärleksfull vänlighet (Metta) åt andra, som Dalai Lama o Jesus gjorde.
- 3) Slöhet o bekvämlighet (dimmigt medvetande o dåsighet) hindrar djup meditation. Den är svår att upptäcka när den kommer gradvis smygande. Botas med att äta lite, - ej kött, meditera stående eller gående, ta en kort Power nap, tvätta ansiktet med kallt vatten.
- 4) Rastlöshet o ängslan o skuldkänsla är hinder för meditation - Var mindful o observera dig själv o dina känslor - Var medveten o läs Buddhas lära (Dhamma);
- 5) Tvivel o skepticism är hinder för meditation, Fråga en munk/ nunna eller någon som du litar på inom buddhismen; "Kom och se själv" (Ehipassika).

De 16 insikterna

- Varje insikt uppkommer naturligt och automatiskt genom direkt meditativ erfarenhet - inte genom sökande eller förnuftsresonemang.

1) Kunskapen om sinnenas (syn o hörsel) o tingens obegränsning. Inget existerar - utom andningen och medvetenheten om andningen. Meditera på själva medvetandet under minst en timme - och andningen kan försvinna (s. 92).

2) Kunskapen om villkorligheten/verkligheten (conditionality). Om att vi existerar - just NU. Vi inser beroendet av uppkomsten av "De fem sammansättningarna/aggregates". Vi börjar förstå att de är förgängliga och utan ett jag/ego, samtidigt som de tycks behålla kombinationerna. Men kroppen är inte en solid enhet, utan ett gytter av många olika delar. Vi inser att kroppen består av de 4 elementen - UTAN ett jag/ego. Öva mindfulness på dina känslor (s. 86).

3) Kunskapen om förståelsen/fattningsförmågan (comprehension). Varje fenomen är obeständigt/förgängligt. Öva mindfulness o lev efter Dhamma.

4) Kunskapen om förgängligheten - att allt kommer och går (arising and falling away). Vägen till rening (purification) börjar bli synlig när kunskapen om förgängligheten mognar till och vi klart ser förgängligheten och illusionen av permanens, bara vi fortsätter att vara mindful. Vi kommer att inse att varenda objekt kommer och går och förändras med tiden - och ingentid finns, bara varandet - här o nu. Alla fenomen observeras med stor klarhet. Men - du får INTE byta sittställning om man ska nå insikten. Kroppssmärtor är svåra att ignorera - eftersom man så starkt önskar uppleva (sensual pleasure) angenäma känslor.
5) Kunskapen om upplösandet (av objekten) (dissolution). När förgängligheten ovan mognar så blir alla kroppsliga o mentala processers upphörande klar för oss. Vi inser klart att både medvetandet och objekten försvinner samtidigt. Insikten om att objekten inte existerar kan uppstå. Medvetandet verkar observera bara när fenomenen försvinner, men så är det inte.

6) Kunskapen om det skrämmande - (the fearful). Där allt som vi lägger märke till tycks genast upplösas tillsammans med vår känsla av säkerhet. Då känns det skrämmande och det är en av insikterna. Man tror att om det här fortsätter, så kommer jag att försvinna helt. Man kan också se saker som man aldrig sett förr. Då ska du bara fortsätta att meditera dig igenom "det skrämmande", som ju bara är en inre mental skapelse. Var bara mindful hela tiden, så försvinner det och ersätts med sorg och smärta, då du har upplevt att jaget/självet inte finns. Fortsätt bara att vara modig och medvetet närvarande i nuet (mindful).

7) Kunskapen om faran (the danger). Som ett resultat av vårt fastklamrande vid fem hopgyttringarna (aggregates) ser vi faran i detta att gå i fällan att identifiera oss med någon av dem. Vart vi än vänder oss tycks det inte finnas någon chans att undkomma faran. Fortsätt bara att meditera tills du når ytterligare insikter på vägen till rening.

8) Kunskapen om illusionernas upphörande, dvs att se saker som dom verkligen är, (disenchantment). När vi insett faran med ovanstående fastklamrande blir vi medvetna om illusionernas upphörande genom visdom om de materiella och mentala gestaltningarna. Vi förstår djupt tingens förgänglighet. Det följs av välvilja/ medkänsla . Våra övningar kan kännas hopplösa och vi funderar på att sluta meditera , men - fortsätt bara - för även detta stadium är förgängligt.

9) Kunskapen om önskan om förlösning/befrielse (desire for deliverance). Den positiva sidan av att medvetandet blir fritt från illusioner är önskan om resultat genom att uppleva friheten, som kommer från "det övernaturliga". Meditatören får en intensiv önskan att komma bort från banden till andlig okunnighet.Ibland kan man bli rastlös pga långsamt resultat och man vill byta till en "bättre lärare" eller ett "bättre tempel", men - håll ut - och håll dig till EN skicklig munk/lärare som kan guida dig genom detta viktiga skede. Insikterna 5-9 ovan är alla närbesläktade och den ena leder till den andra och det är faktiskt möjligt att få uppleva alla fem under en och samma sittning. Därför ska du se till att inte låta något hindra dig att fortsätta meditationen, när "kunskapen om upplösningen (disolution)" uppstår (arises).

10) Kunskapen om skärskådandet (re-observation). Vi går tillbaka och observerar än en gång förgängligheten, otillfredsställelsen och jag-lösheten i varje sinnesförnimmelse (sensory experience) som uppstår under vår insiktsmeditation. Insikterna är nu mycket intensiva och mindfulness uppstår lätt vid fokusering på objektet. Intensiv smärta eller obehag kan även uppstå, men fortsätt vara mindful tills det försvinner. Vi kommer också att upptäcka att några av våra kroniska fysiska svårigheter kommer at t försvinna för alltid. Vi märker att vi gör framsteg och vår vilja att uppnå slutlig frigörelse är mycket stark.

11) Kunskapen om gestaltningarnas jämnmod (equanimity towards formations). Vid det här laget uppstår en djupgåen de insikt i det jag-lösa i alla fenomen. Vi inser att alla ting (aggregates) saknar ett själv/jag och att varken beröringen av kroppen, ljudet av kroppen eller begreppet kropp existerar. Vi vet att den i stället mest består av ljus, färg och form (energin), som är förgängliga/ kortvariga tillsammans med medvetenheten om desa kvalitéer. Vi har hittills främst fokuserat på ett verkligt själv/jag i stället för ett förgängligt och tomt fenomen. Vi inser nu att ingen människa, hund, byggnad eller jag/själv existerar, och då upphör även fastklamrandet vid dessa fenomen. Även om en smärtsam känsla uppstår i kroppen, så stör den oss inte . Medvetandet strävar efter att nå det obetingade/oberoendet av något (unconditioned), och bryr sig inte längre om tingens illusoriska framträdande.

12) Kunskapen om överensstämmelsen med sanningen (conformity with truth). Övergången ska bli så mjuk som möjligt när man tar de Fem "hopgyttringarna" (aggregates) som objekt för sin medvetenhet och tar den oberoende verkligheten som sitt meditationsobjekt. Den blir så genom att hjälpa medvetandets överensstämmelse med De 37 upplysningsfaktorerna, som kommer att uppenbara sig när de övernaturliga insikterna uppstår. Insikten om överensstämmelsen med sanningen uppstår spontant när insikten om gestaltningarnas jämnmod mognar till. Detta är den sista insikten före "De övernaturliga förverkligandena".

13) Kunskapen om/Förverkligandet byte av härkomst (change of lineage). Så länge medvetandet är inställt på "vardagsverkligheten" så kan vi inte se "den obetingade/andliga (unconditioned) verkligheten" trots att den alltid finns i bakgrunden av vår erfarenhet. Allt eftersom vi går igenom de olika "reningsstadierna" avslöjas vardagsverklighetens illusioner tills ditt medvetande blir inställt direkt på den obetingade verkligheten. Medvetandet tar Nirvana som objekt och vi transformeras från den världsliga till "de ädlas härkomst". Trots att Nirvana är objektet (för meditationen) så är medvetandet ännu inte "övernaturligt" för att bojorna till känslolivet och besudlandet (defilements) finns fortfarande kvar. De är ännu inte utraderade men själva "vägen till den övernaturliga/andliga verkligheten" är nu på väg att uppenbara sig.

14) Kunskapen om vad som är - och vad som inte är vägen (the Path). .... uppstår när medvetenheten är sammankopplad med någon av de fyra övernaturliga kunskaperna/ uppnåendena (attainments), dvs vägen till flödets början, vägen till engångsåterfödelsen, vägen till ickeåterfödelsen och vägen till Arahantskap. När en kunskap om en väg uppstår är både medvetenheten och objektet övernaturligt och medvetandet har nått Jhana-nivån. De fyra kunskaperna uppträder i en följd och bara en gång. De varar bara en kort stund och medvetenheten följs av motsvarande förverkligande kunskap. Det finns inga grader eller nivåer av "vardagsverklighet", eller som Buddha har sagt: - Nirvana har bara en enda smak - smaken av frihet".

15) Kunskapen om förverkligandet (fruition) ... följer omedelbart förverkligandet (realization) av vart och ett av vägens delar och som använder Nirvana som sitt (meditations-)objekt. De korresponderar med vart och ett av vägens insikter (attainments). Även om vägens kunskap erfars bara en enda gång, så kan Kunskapen om Förverkligandet erfaras många gånger. Vi kan öva upp medvetandet till att frivilligt gå in i förverkligandet och stanna i detta övernaturliga tillstånd under flera minuter - eller t o m timmar. Det är ungefär som att klättra uppför ett högt berg. Om vi inte har nått högsta punkten kan vi bara se den del som syns från den lägre nivå där vi befinner oss.

16) Kunskapen om återblickandet (reviewing). Efter att ha erfarit varje insikt samt kunskapen om förverkligandet, så ser medvetandet automatiskt tillbaka och beskriver för sig själv vad som just framkommit. Processen med att försöka inse/urskilja vad som framkommit när den medvetna funktionen av medvetandet var frånvarande när Nirvana förverkligades /erfors kallas Kunskapen om återblickandet. Medvetandet återser vägen, förverkligandet och Nirvana självt. Nirvana återses genom att den känns igen, att den har blivit till en andlig övning, motsatsen till en mental konstruktion, och är tom och innehållslös på all vardagsgestaltning. För en del meditatörer är det även en återblick på de orenheter som redan har övergivits och de som ännu återstår att utradera.
-----------------------------------------------
De fyra funktionerna som relaterar till "De fyra Ädla sanningarna" är uppfyllda. Lidandet / otillfredsställelsen har förståtts, begären har lämnats, Nirvana har realiserats och "Den 8-faldiga Vägen" har blivit fullt utvecklad:

A) Vägen till flödets början (Stream entry), dvs medvetandets flöde, som leder fram till "den slutliga Befrielsen". Det spelar ingen roll hur förberett medvetandet är, så blir inträdetn till medvetandeflödet alltid plötsligt andligt upplysande och omstörtande. Under denna övning har inte medvetandet någon observationspunkt att observera skeendet ifrån, eftersom Nirvana helt saknar ett Själv/Jag att relatera till. Övningen kan inte beskrivas, då den är bortom idéernas rike. Denna väg eliminerar de Tre mentala Orenheterna eller bojorna: att vi har ett Jag/Ego, att Buddhas lära är verkningslös och att vårt medvetande renas genom att utifrån utföra vissa riter och ritualer . Enligt Buddha kommer en som går in i flödet (stream enterer) att ha högst sju återfödelser kvar innan de når den slutliga Vägen till kunskap, dvs arahantskapet. Om detta är sant så måste det finnas många många, som gått in i "flödet" redan vid födelsen. Sådana personer verkar ha en mycket snabb framgång i sina övningar i detta liv. Nirvana är faktiskt friheten från illusionen att vi inte redan är befriade - inga ord kan beskriva det, bara WOW, allt är säkert, det finns inga faror, vi behöver inte bry oss, det finns ingen födelse eller död - i det övernaturliga (verkliga) medvetandet.

B) Vägen till "Engångsåtervändandet" (once returner) .... förstör inte några föroreningar (defilements), men reducerar kraftigt rötterna till girighet, hat och villfarelse (delution). Vi reagerar inte som vi gjorde förut, utan med större känslighet. Ögonblicket när engångsåtervändandet erfares är inte så dramatiskt som vid ingåendet i Flödet. Tänk er en trestegslampa: vid det första stegetförsvinner mörkret, sedan blir rummet ljusare och ljusare. På samma sätt blir den andliga klarheten allt ljusare. Dessutom sker ett skifte i vår förståelse. Vi inser nu att vi redan är det som vi sökt efter. Med andra ord - en stilla förståelse uppenbaras - att det bara finns den obetingade/andliga världen (ingen vardaglig). Vår syn förändras från att försöka "se" Nirvana till den att stabilisera vårt trancendentala perspektiv. Enligt Buddha kommer en "once returner" bara att återfödas en gång till vardags/känslo-världen innan hen blir en "Arahant".

C. Vägen till Icke-återfödelse (Nonreturning) .... fortsätter med att vi inser den Jag-lösa naturen av personligheten. Medvetandet motsätter sig att inte "veta" någonting. Naturligtvis har medvetandet kunskap, men den kunskapen baserar sig på vad som varit (past). Varje ögonblick har sin egen visdom knuten till sig. Vardagsmedvetandet hindrar oss att leva ut spontant när vi är helhjärtat närvarande i nuet i varje ögonblick. I det ögonblick vi erfar "Vägen till icke-återfödelse" då utraderas begärens och känslornas bojor helt. Det är helt kristallklart att vi inte både kan leva i nuet samtidigt som vi har kontroll över vårt medvetande. Girighet och hat är helt borta. "Icke-återvändaren" kommer inte längre tillbaka till känsloplanet, utan fortsätter att arbeta på att bli en Arahant i ett högre existensrike.

D. Vägen till Aranhantskap. I det ögonblick då Arahantskap erfars, då elimineras de sista bojorna: önskningen att återfödas i det finmateriella andliga riket, önskan att återfödas i det andliga riket, elimineringen av den mentala rastlösheten och medvetandets jämförande attityd. Det kvarstår en subtil tro att även om det inte existerar något jag/själv, så finns det på något sätt ett "vi". En Arahant som har förstört rötterna och grenarna till andlig okunnighet, kommer aldrig att återfödas igen, däremot fungerar kropp och medvetande så länge hen lever och allt lidande och begär har helt eliminerats. En arahant orsakar ingen karma längre, eftersom all andlig okunnighet har förstörts. Att fråga vart en Arahant har tagit vägen efter döden är meningslöst, eftersom det inte finns något jag/själv som någonsin har gått någonstans. Ungefär som en eld tar slut efter att bränslet är slut, återföds inte en Arahant, eftersom anledningen till den eviga återfödelsen inte längre är verksam.
-----------------------
- Att nå de högre vägarna och nå förverkligandet.
Efter att ha utvecklat meditations-skickligheten som tillåter oss att vara/dväljas i "det första förverkligandet" under långa tider, så vi bör rikta våra ansträngningar på att nå de vidare nivåerna av andlig utveckling. Det kommer inte att bli lika svårt att nå de högre stadierna som det var att nå "Vägen" och förverkligandets kunskaper (dvs insikterna), men arbetet är ändå utmanade. Vi måste fortsätta att öva i en omgivning som stödjer goda egenskaper, meditation och visdom. Liksom alltid behöver mindfulness understödja varje par av faktorer. Då kan nästa högre väg ha möjlighet att utvecklas. Vårt slutmål är att förverkliga uppnåendet av Arahantskap, där det inte längre finns något mer "kommande" till något "varande-stadium". Som Arahant kan vi konstatera att alla sju reningsstadier har uppfyllts och vi har slutligen nått krönet på vår andliga utveckling.
- Vägen leder ingenstans. Den andliga "sanning" som vi har beskrivit finns ju redan och kan hittas på exakt denna plats (dvs överallt). Det finns ingen mening med att öva på det som vi redan är. Vad krävs för att vi ska bli medvetna om sanningen om Jagets icke-existens (Anatta) och tingens sanning, som dom - just här och nu. Vi ÄR redan vad vi söker och söker. "Vägen till rening" (The Path of Purification) är snarare en beskrivning av vad som uppstår (occur), som en del av den andliga utvecklingsprocessen, än en beskrivning av vad som krävs av oss. Hjärtat i Buddhas lära är erfarenheten (läran om Jag-lösheten). Men - vem ska öva och följa Buddhas väg om det inte finns något Jag/själv.
Den största friheten är friheten från illusionen att vi inte redan är fria. När slöjan av andlig villfarelse (delution) börjar lyftas, kommer vi på många saker: - den ultimata sanningen ligger utanför tiden; - beteckningarna som vi kallar olika fenomen är inte tingen själva , alla självbilder är hinder (obstructions) för att se den andliga sanningen, livet är som en "vakendröm" och den enda sanna meditationen är "icke-meditation". Vi ska behandla var och en av dessa idéer i turordning nedan.
Att leva utanför tiden. Andlig sanning erfars i detta ögonblick (här och nu), vilket faktiskt är utanför tiden. Tid är mera ett koncept och har därför ingen objektiv existens. Åndå övertygar vi oss själva att tid existerar baserat på den skenbara tid som passerat när vi tittar på klockan. Det finns inget sätt att separera tiden från våra tankar om den. Vårt förflutna är t ex. mest en återspegling av våra minnen. Utan minnen skulle vi inte ha något förflutet. Inget har nånsin hänt "dig". Vad kan hända ett koncept eller en illusion. Vi vill ha ett förflutet därför att tanken på att ha en framtid blir viktig för oss. Samtidigt är vi rädda för framtiden därför att den helt säkert kommer att medföra död. Många lever med denna konflikt hela tiden. Men - om det inte fanns några önskningar eller fruktan, så skulle det inte finnas någon framtid. Alltså - framtiden är inget annat än tankar i medvetandet. Den största fienden till dessa tankar är verkligheten här och nu. Medvetandet försöker alltid motarbeta detta, eftersom medvetandet bara lever genom tankar på dåtid och framtid. Höjden av irrationalitet är att säga "nej" till vad som sker i detta ögonblick - och förneka den enda sanna verkligheten.
Tiden och Jaget/självet är närbesläktade idéer. Vi tror på Tiden därför att vi tror att det finns ett Jag som är bestående (endures). När vi lämnar vår självkonstruerade identitet, lever vi i det verkliga nuet - utanför tiden (ö.a. som små barn eller primitiva infödingar).
Beteckningar/Definitioner är inte verkliga. När vi börjar känna igen vår verkliga (inherent) andliga frihet, erfar vi en sammanblandning (confusion) ................................... Vi reagerar på våra definitioner som om de var en verklig del av de erfarenheter som vi möter (encounter). Tingen är innehållslösa. Det finns ingenting annat än rymd kvar. Varje ting är sammansatt av atomer, molekyler och - på den djupaste nivån - inget annat än ENERGI. Vi blir bundna till tingen, längtar efter att äga dom, och lider om vi mister dom, om de blir förstörda eller stulna. På samma sätt blir vi bundna till kroppen och medvetandet, och lider när vi blir gamla eller håller på att dö.
De inneboende begränsningarna av självbilden. Vår självbild är summan av vem vi tror att vi är och vad vi kan åstadkomma. Vårt handlande i livet reflekterar denna självbild. När vi växte upp formades först en egen självbild vårt medvetande. Den blev en referens för framtida självbilder. När vi fortsätter att se mer klart från ett andligt perspektiv känner vi igen begränsningarna av att ha en självbild. Vilken som helst och alla sjävbilder påverkar vår erfarenhet av frihet.Vi vill slutligen vila i den rymd som är närvarande innan vi identifierade oss med någon form av tro eller självbild.
Livet är som en vakendröm. Gång på gång upprepar vi för oss själva historier om vårt liv. Dessa historier kan ta sig många former. Några berör vår fysiska kropp: Vi tror att det är mitt hår, mitt leende, min figur, osv. Att det är "Jag" som sitter, går, ligger ner, andas, hör ljud, osv. Vi tror även att det är "Jag" som blir gammal, blir sjuk och dör. Andra historier handlar om vårt medvetande. Vi kanske tror att det är "Jag" somkänner igen objekt och människor, att det är "Jag" som tycker om och ogillar upplevelser, att det är "Jag" som känner mig rastlös, skyldig eller bekymrad och att det är "Jag" som tänker, erfar känslor, planerar för framtiden - och kanske att det är "Jag" som blir upplyst. Men - ingen av dessa tankar om "Självet/ Jaget" har någon anknytning till "den andliga verkligheten". En modern Zen-mästare summerade det så här: - Varför är människor olyckliga? Därför att 99 av vad vi tänker, säger och gör är för dig själv - och det finns ju inget själv! Medan det är sant att det finns seende, hörande, talande, tänkande och så vidare, så finns det inget själv/jag bakom, som kontrollerar dessa processer.
Varje spänning, rädsla eller bekymmer som vi upplever kommer från att vi tror att det verkligen finns ett "Jag", - och att om detta "Jag" jobbar tillräckligt hårt och smart, så kommer allt att bli bra. ..... Allt eftersom vi växer rent andligt blir det helt klart för oss att "vi lever inte våra liv". Våra liv levs genom dessa kroppar och sinnen. Vi lägger vår historia ovanpå vad som verkligen tilldrar sig, som om vi hade ett oberoende "Jag" och kontroll över våra liv. Men det är bara en historia, ett spratt av medvetandet. Efter en dröm i sömnen upphör drömmen, när man vaknar. Det är helt klart att själva drömmen och deltagarna i drömmen bara är en medvetandets konstruktion. När vi vaknar från denna levande dröm, finns det en motsvarande insikt att vi själva och andra människori livet som vi interagerar med är också drömbilder och konstruktioner av det betingade "vardagsmedvetandet". För att kunna leva vårt dagliga vardagsliv behöver vi agera som om vi hade full kontroll, medan vi samtidigt vet att vi inte har det. Om vi beslutade att inte göra någonting och i stället låter livet utveckla sig av sig självt, så har vi ändå gjort något, dvs idet här fallet "ingenting". Alla har en känsla av prekognition/framtidsseende av hur våra liv kommer att utveckla sig. Vi gör upp våra planer baserade på denna intuitiva känsla. Det som förändras efter våra meditationserfarenheter är att det inte längre finns kvar några önskningar om ett gott meditationsresultat.

Övning i Icke-meditation Som visades i början på det här avsnittet, så är den andliga sanningen redan närvarande. I hela boken har vi använt begrepp och för övning möda för att beskriva en naturlig utvecklingsprocess. Vid den högsta nivån på övningarna - som betyder ingen övning alls, så lämnar man den medvetna medvetandet bakom sig, som vid allt högre andlig utveckling. Vi släpper vår identifiering med både medvetandeobjekten och med medvetandets ramar vid observation av de förgängliga objekten. Vi är lämnade med en tyst rymd (spaciousness) bortom tystnadens och rymdens begrepp (concepts).p162..........
Livet är som en vakendröm. För att kunna leva våra dagliga vardagsliv behöver vi agera som om vi hade full kontroll, medan vi samtidigt vet att vi inte har det. Om vi beslutade att inte göra någonting och i stället låta livet utveckla sig av sig själv, så har vi ändå gjort något, dvs i det här fallet: ingenting. Alla har vi en känsla av prekognition/framtidsseende av hur våra liv kommer att utveckla sig. Vi gör upp våra planer baserade på denna intuitiva känsla. Det som förändras efter våra meditationserfareheter är att det inte längre finns någon bindning/önskan efter något resultat.

Övning i Icke-meditation. Som visades i början på det här avsnittet, så är den andliga sanningen redan närvarande. I hela boken har vi använt begreppen övning och möda för att beskriva en naturlig utvecklingsprocess. Vid den högsta nivån på övningarna, som innebär "ingen övning alls", så lämnar man det medvetna medvetandet bakom sig, som vid all högre andlig utveckling. Vi släpper vår identifiering med både medvetandeobjekten och med medvetandets ramar vid observation av de förgängliga objekten. Vi är lämnade med en tyst rymd (spaciousness) bortom begreppen för rymd och tystnad. Det finns medvetenhet närvarande, men det finns ingen som är medveten (aware). Medvetenheten är så tom och icke-substansiell (empty of concepts), att den inte längre kan sägas vara medvetenhet. Vi klänger oss inte längre fast vid någonting - inte ens till icke-fasthållandet (non-clinging). Icke-meditation är bortom alla former av tankekonstruktioner och även bortom idén om stillhet. Det finns inget som heter "att göra det rätt". Det finns inget avancerat meditationscenter för denna typ av praktiska övningar. Det ögonblick då vi tror oss öva icke-meditation, så gör vi inte det. Icke-meditation och och "den ultimata friheten" är faktiskt ett och detsamma.
Alla vägar, religioner och andliga övningar är bara historier (stories). Det finns slutligen (ultimately) ingenting som vi behöver göra eller öva, eftersom vi redan är fria. Än en gång - den största friheten är friheten från illusionen att vi inte redan är fria, och alla guider till den sanna andliga resan leder oss precis hit, där vi är nu.
Att leva ett upplyst liv. Allt som framträder (visar sig) och försvinner, oavsett varifrån det kommer - det dör. Inget undkommer "födelse o död-cykeln (samsara)". Det är viktigt för oss att direkt och experimentellt inse att det aldrig finns någon punkt i tiden där något existerar och det finns inget i tillblivelseprocessen som är annorlunda än det var tidigare. Allt lidande/ otillfredsställelse beror på fastklamrandet (attachment) där vi försöker hålla fast vid sånt som evigt förändras, och allt fasthållande beror bara på en illusion (delution). Vi måste lära oss att leva i full klarhet om, och i rymden av icke-fastklängande med varken försök att ta eller att knuffa iväg något. Nyckeln är just att vara medveten om vad som uppstår vid varje ögonblick utan att hålla fast vid det, eller försöka hindra det (att försvinna ö.a.). På samma gång är det viktigt att inte gå i fällan att förneka den relativa existensen av "de fem elementen (aggregaten)" och den värld av erfarenhet, som de representerar. (p.163).
Medkänsla är viljan att leka i drömmarna även när du är vaken. Närma dig livet med glädje, entusiasm, kärlek och ett öppet hjärta. Känn glädje i livets manifestationer: det är bara medvetandets spratt och den s k verkligen är bara ett spel. Om någonting verkar allvarligt eller betungande - även döden - då är vi förlorade i villfarelser. Drömmarnas värld är denna världen med myriader former av kännande. Om du är "upplyst" är det en direkt kunskap om att det finns ingen som lider, ingen som är född och ingen som dör, utan det är de fem elementen (aggregates) som föds och dör. Den som vi "är" har aldrig blivit född - och har aldrig dött. I själva verket är det som uttrycker medkänsla till någon annan. Det är bara en del av spelet. Världen är vår spegel. Det finns bara medvetenhet som kommer och går tillsammans med sitt objekt - allt är jag-löst. Det som tycks vara verkligt är bara en avbildning /hologram (projection) av vårt egna medvetande. Det är vårt medvetande som fastnat i i en illusion.
Inget existerar - inte ens ingenting. Existens och icke-existens är båda bara två begrepp (concepts). Att inte hålla fast någonstans är en omätbar frihet. Vi måste dö för varje ögonblick och tillåta livet att uttrycka sig genom oss. Våra liv kanske inte faller ut på det sätt vårt ego har tänkt sig, men vi överlämnar oss till sanningen om vad som "är". Vi kommer att finna omätbar frihet lika säkert som att floden finner sin väg till havet. När vi flyttar oss bortom "den dualistiska världen" finns det återfödelse i icke-döden. Vi kommer slutligen "hem" till en plats, som vi egentligen aldrig har lämnat.

Synpunkter på den "bristfälliga" (?) översättningen mottages med största tacksamhet med SMS till 072-50 54 660.
___________________________

(sidan uppdaterad 2020-09-16/LR)