Buddhistiska föreningen i LuleåBuddhistiska föreningen i Luleå startade som ett nätverk den 17 januari 2004.
Redan efter tre möten övergick vi i mars 2004 till en studiecirkel inom Sensus studieförbund och har sedan dess haft över 90 möten med 3 - 20 deltagare per gång.

Vi har hittills haft följande studiecirklar:


•"Att uppleva buddhismen"; "Buddhistisk meditation"; "Meditation o livsvisdom"; "Buddhism och meditation", 2004 - 2006.
•"Zenmeditation o våra energier" och "Tibetanska Diamantvägen"; "Meditation mot insikt", "Vardagsbuddhism", ”Buddhistisk meditation”; ”Om Buddhistisk vardag”, 2007-8.
•"Lätt meditation för nybörjare" och "Meditation och buddhistisk filosofi", under 2009.
•"Meditation enligt Buddha”, ”Livsvisdom och meditation” och ”Meditation för insikt”,
samt ”Introduktion till Buddhistisk meditation” och "Lär känna dig själv” under 2010.
•"Lär känna dig själv – med Buddhas metod”, ”Den Tibetanska Livs- o Dödsboken”,
”Livsvisdom och meditation” och "Buddhas väg" under 2011.
•”Den Tibetanska Livs- o Dödsboken - del 2”, "Meditation - utveckla dig själv - för andra"
"Lycka enligt Dalai Lama"; "Meditation - Hitta ditt inre lugn" samt
"Sanghan - att LEVA enligt Buddhas åttafaldiga väg" 2012.
•"Mindfulness och Meditation", "Sanghan - som försöker leva enligt Buddhas åttafaldiga väg" under 2013.
•"Buddhas väg till stillhet o lycka", "Buddhistisk meditation/mindfulness f nybörjare" 2016-2020.
________________________________________________________________

Föreningen bildades vi ett så kallat konstituerande årsmötet 2004-09-04 då Stadgar för Buddhistiska föreningen i Luleå" antogs.

Stadgar


§ 1 Föreningens namn är: "Buddhistiska föreningen i Luleå".
§ 2 Föreningens ändamål är att studera och informera intresserad allmänhet om alla former av Buddhism i Luleå och även i Norrbotten.
§ 3 Medlemskap: Den som vill verka för föreningens ändamål enligt ovan beviljas medlemskap.
§ 4 .................osv ......

Årsmötet är i februari eller mars.

Årsavgiften för medlemmar är valfritt 0 - 250 kronor.

Styrelsemedlemmar 2019

• Ordförande: Eva Marie Svensson
Sandgatan 26, 974 37 LULEÅ, Tel 0920-25 50 56, 073-500 88 85
evamarie.svensson@gmail.com.

• Kontaktperson och sekreterare: Lennart Rahm, Klintvägen 223 B, 973 32 LULEÅ, Tel 0920-640 40 / 072-505 46 60. E-mail: sol1.rahm@gmail.com

• Studiecirkelledare: Eva Sundberg, Mjölkuddsv. 9, 973 43 LULEÅ, Tel 070-539 47 18.
E-post: evasund@yahoo.se .

•Kassör: Erwan Juin, S Pitholmsv. 23, 941 43 Pitea, tel 0911-560 955.

•Styrelseledamöter: Birgit Röckner, 070-560 31 15, Carl Gunnar Erkki, 070-257 88 06, alla Luleå och Mikael Berggren 070-591 67 78, Piteå.

•Revisor: Maria Juin

Verksamhet


Vi brukar träffas varannan söndagseftermiddag (jämna veckor) kl 14.00 i en studiecirkel för vana meditatörer "Att leva efter Buddhas 8-faldiga väg".

Meditationsledare och cirkelledare är f n:
Eva Sundberg, Tel 070-539 47 18. E-post: evasund@yahoo.se .
Birgit Röckner, 070-560 31 15Verksamhetsberttelser

Verksamhetsberättelse 2006-2007