Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2006-2007Verksamhetsberättelse 2006-2007 (dvs 2550-2551 e B):

Under verksamhetsåret 2006-2007 har följande personer varit valda till styrelsen:

Ordförande Lennart Rahm
Kassör Bambi Elinsdotter-Oskarsson
Sekreterare Kyaw Thet-Maung
Revisor Monika Szczyrbowska.

Medlemsantalet var vid årsmötet 91 personer.

Föreningen har haft fyra protokollförda medlemsmöten/styrelsemöten under året.

Under hösten 2006 anordnade vi ännu en studiecirkel för nybörjare i "Buddhistisk Meditation" under ledning av Bambi Elinsdotter-Oskarsson i samarbete med Sensus studieförbund. Den avslutades med en välbesökt endagsretreat om "Den tidlösa världsbilden och vår sanna natur", som leddes av den kände meditationsläraren Stefan Holmberg, Överkalix-Stockholm, författare till boken: "Befrielse _ om vår verkliga natur bortom jaget" Under vintern 2007 startade vi en ny 7 veckors studiecirkel "Meditation och våra energier", som omfattar Zenmeditation och Chakra-energierna i vår kropp. Den leddes av Reino Nyström, som är utbildad i Zenmeditation.

Vi har för tredje året i rad firat den stora Buddhistiska högtiden VESAK den 3 juni 2007. Vi annonserade för allmänheten i Annonsbladet och skriftlig inbjudan gick ut till alla medlemmar och intresserade. Det blev ett verkligt fint minne. Så här upplevde en av de närvarande: "Det var en väldigt trevlig och fin ceremoni. Det lyste lycka och glädje över alltihop och man behövde få känna den positiva energin för då kan man lättare förmedla den själv och man mår bättre och känner glädje" Ungefär 110 personer kom för att fira Buddhas födelsedag, upplysningsdag och dödsdag för 2550 år sedan.

Firandet anordnades av BF i samarbete med Spiran _ InvandrarService på Kronanområdet. Det började med att ordf Lennart Rahm och Chitrawan Sandberg inledde och därefter övertog den mycket kunnige och vänlige munken Bhante Siri Dhammaratana med en enkel och fin förklaring av Dhammapada "Vägen till den stora sanningen" på svenska och Pali samt därefter en kort meditation på "kärleksfull vänlighet" (Metta). Efter den fantastiskt goda maten dansades sirliga tempeldanser av en Thailändsk kvinna och därefter tre barn samt Burmesisk Buddhistisk dans av Nu Kyin. Efter den sedvanliga Vesak ceremonin följde återigen en kort meditation till sist avslutade den vördade munken Dhammaratana med en välsignelse av alla oss närvarande och alla levande varelser.

Preliminärt blev vinsten 704 kr plus gåvor till föreningen på 379:50 kr, alltså totalt 1 084 kr, om vi får kommunalt bidrag på 1 500 kr från Luleå kommuns Kulturförvaltning. Munkens besök bevakades på ett bra sätt av media, som fick en s k Pressinbjudan.

På kvällen samma dag träffades några intresserade meditatörer på Sensus studieförbund för att lyssna på när chefsmunken Bhante Siri Dhammaratana svarade på "svåra" frågor så som hur vi ska kunna förstå "icke-jagets natur" genom regelbunden, djup meditation. Buddhismen kan inte förstås med ord, utan måste upplevas (erfaras), så som vi upplever hunger, sade han.

Slutlige anordnade Thailändska gruppen i Norrbotten den 8 juli en kulturfestival i duggregn på Hägnan. BF medverkade med ett kort tal om Buddhismen av ordf Lennart Rahm till ett tusental närvarande och detaljerad information och diskussion tillsammans med den thailändske munken Ven. Bhante Montaratana från Stockholm. Han ledde senare en Buddhistisk ceremoni för de närvarande.

Vad har vi gjort under hösten 2005?

Jo, Buddhistiska föreningen i Luleå har nu avslutat den mycket uppskattade studiecirkeln "Livsvisdom och meditation", som pågått med nio möten hela hösten 2005. Ledare har varit den vise Stefan Holmberg (Tel 0926-770 70). Ett 15-tal deltagare har bl a fått lära sig och dessutom UPPLEVA att jaget inte finns och andra värdefulla insikter ur den fantastiska boken: "Befrielse _ om vår verkliga natur bortom jaget" av Stefan Holmberg.

Men för att börja från början, så har vi haft ett mycket sällsynt besök i Luleå av den högt ärade burmesiske munken U Panya Vamsa med två munkar U Uttara och U Khema Wuntha från respektive USA, London o Malaysia. De hade inbjudits av den Burmesiska gruppen i Luleå. Besöket skedde tyvärr med bara några dagars varsel. Styrelsen fick en timmes möte den 31 aug med munkarna, som hörde sig för om möjligheten att placera en munk i Luleå och rekommenderade oss att anordna kurser för ungdomar och barn. Besöket bevakades på ett bra sätt av media, även om NSD tog fel på "400 buddister i Sverige" och det rätta: "400 burmeser och c:a 20 000 buddister".

Dagen efter _ den 1 sept anordnade vi tillsammans med Burmesiska gruppen i Luleå en Buddhistisk ceremoni på Kronan, där de tre munkarna även lärde ut s k Metta (den universella kärlekens) meditation både på Burmesiska och engelska. Därefter svarade de på frågor om meditation. Tyvärr var det bara ett fåtal medlemmar närvarande på denna värdefulla afton.

Nästa stora evenemang "Möt Buddha" anordnades den 24 september av Stadsbiblioteket och BF tillsammans. Det var Sveriges ende (?) buddhistmunk Sante Poromaa som talade om Zenbuddismen, recitation av tre f d burmesiska munkar, tempeldans, fotoutställning, Thailändsk buffˇ, meditation och BF:s bokbord. Det blev nytt publikrekord och tyvärr fick inte alla plats.

Dagen efter anordnade BF ett öppet möte på Sensus med munken Sante Poromaa, som talade om Zenbuddismen, zenmeditation och visade olika meditationsställningar för ett tiotal intresserade.

Under hösten har läkaren Ola Schenström hållit två föreläsningar på ABF Kronan, där han berättade om många vetenskapliga studier av alla de sjukdomar, som kan botas med 2x20 minuters daglig meditation. Verkligen imponerande! Om vi alla lär oss att vara "medvetet närvarande" så blir vi både friskare och lyckligare. Och "mindfulness" (medvetet närvarande) är ju en del av Buddistisk meditation så det är bara att applådera och stödja denna insikt. Lokalen var helt fullsatt med ett hundratal intresserade, varav några från BF.

Slutlige anordnade Thailändska gruppen i Norrbotten den 11 december en minnesceremoni för Tsunamioffren på Kronan med insamling. BF medverkade lite och hjälpte till. Den thailändske munken Ven. Phra Khru Sutabuddhitut från Buddharam templet i Värmdö medverkade och ledde först den s k Sila ceremonin för de 70-tal närvarande. Därefter serverades thailändsk buffˇ och efter recitation och välsignelse visades en videofilm om "Buddhismen i Sverige o Templet i Fredrika". BF fick 2 000 kr i gåva från de närvarande, som vi ex vis kan använda till en resa lörd den 15 juli till invigningen i Fredrika av den stora Buddhastatyn vid det planerade Europas största buddisttempel.

Senare på kvällen ställde munken Phra Khru Sutabuddhitut upp kostnadsfritt för BF i Sensus lokal. Han berättade på svenska om Vippasana meditation, dvs vanlig Buddhistisk andningsmeditation. Till sist lärde han ut s k "gående meditation" till de tiotal närvarande och svarade på frågor.

Det har som synes varit en mycket innehållsrik höst med många "engångshändelser", som troligen aldrig inträffar mera.